IOC-BROSCHYR

Vilka företag är med?
______________

Info om

Industriprogrammet
och
El-o Energiprogrammet!

Se vilka kurser våra företag
rekommenderar på
programmen
"dreamEN"
"dreamIN"
___________________

Härliga bilder från Teknikkoll

IN-elever på sommarjobb

 

TEKNIKNOD NORDOST

Info om LTC
Linnaeus Technical Centre

___________________

FINANSIERINGSPORTALEN

 __________________

 Logotyp Youtube    Besök våra
      företag på
       Youtube!

Strategiprojektet
IUC Kalmar län
i nära samverkan med LTC och tekniknoderna.

Coachning inom marknad/produktion/produkt!
Betala 2500 kronor och få coachning
motsvarande 15 000 kronor!
____________________

Utsikt och Insikt
Detta framgångsrika projekt är nu avslutat! Vår avsikt är att ansöka om nya EU-projekt utifrån företagens uttalade behov.
_______________________

 LEAN-utbildning!
Utbilda HELA personalen! 

Läs mer...    

 

DISTANSKURSEN (fyra fysiska träffar)

"Företagsutveckling i små och medelstora teknikföretag 7,5 hp"

erbjuds till nodföretagen HT 2016.

Ort: Beroende på intresse från nodföretagen i norra Kalmar län...

 

Minst 132 nyanställda kollektivare hos teknikföretagen i Mönsterås senaste 2 åren!

RESPEKT!

 

Minst 35 nyanställda tjänstemän hos teknikföretagen i Mönsterås senaste 2 åren!

RESPEKT!

________________________________

BÄTTRE PRODUKTION 7,5 HP
TILL MÖNSTERÅS HT 2016!

NÄSTAN 30 anmälda nu!!!

Träffar på Mönsterås Högskolecentrum varje onsdag 15-18, där vi jobbar med olika tankeväckande uppgifter som syftar till att skapa förståelse för praktiskt Leanarbete och VARFÖR det är så viktigt att lyckas med detta.

Se kort infofilm om kursen här

15 friplatser till högskolebehöriga!

Uppdragsplatser: 12 000 för deltagare 1 (som IOC betalar!), 10 000 för deltagare 2, 9 000 för deltagare 3 och resterande 8 000 kronor.

____________________________

Strategiprojektet IUC Kalmar län
i nära samverkan med LTC och tekniknoderna.

Coachning inom marknad/produktion/produkt!
Betala 2500 kronor och få coachning
motsvarande 15 000 kronor!

____________________________________________

YH-information/LIA-information

KONCENTRERAD KOMPETENS i Mönsterås med omnejd
NÄRA TILL ALLT OCH ALLA