IOC-BROSCHYR

Vilka företag är med?
______________

Info om

Industriprogrammet
och
El-o Energiprogrammet!

Se vilka kurser våra företag
rekommenderar på
programmen
"dreamEN"
"dreamIN"
___________________

Härliga bilder från Teknikkoll

IN-elever på sommarjobb

 

 

YH-information/LIA-information

TEKNIKNOD NORDOST

Info om LTC
Linnaeus Technical Centre

___________________

FINANSIERINGSPORTALEN

 __________________

 Logotyp Youtube    Besök våra
      företag på
       Youtube!

Strategiprojektet
IUC Kalmar län
i nära samverkan med LTC och tekniknoderna.

Coachning inom marknad/produktion/produkt!
Betala 2500 kronor och få coachning
motsvarande 15 000 kronor!
____________________

Utsikt och Insikt
Detta framgångsrika projekt är nu avslutat! Vår avsikt är att ansöka om nya EU-projekt utifrån företagens uttalade behov.
_______________________

 LEAN-utbildning!
Utbilda HELA personalen! 

Läs mer...    

 

Frukostseminarium om "Digitalisering"

Digitalisering berör och påverkar oss alla så ta chansen att lyssna på två spännande föredrag.

Linnaeus Technical Centre bjuder in till två kostnadsfria seminarium på Mönsterås Högskolecentrum enligt nedan:

19 oktober 7.30-8.30
"Att fånga digitaliseringens möjligheter"
ANMÄLNINGSLÄNK

Digitalisering och möjligheter nämns ofta tillsammans. Men lika lätt som det kan vara att prata om digitaliseringens möjligheter, lika utmanande kan det vara att i praktiken skapa och fånga dess nytta och värde. Föredraget sätter fokus på att försöka förstå digitaliseringens natur och hur vi kan tänka och agera för att realisera dess potentiella möjligheter och nytta. 

Föredragshållaren John Jansson, D.Sc.(BA), Universitetslektor på Ekonomihögskolan/Linnéuniversitetet, forskar om nyttan med digitalisering och delar med sig av sina insikter inom ämnet.

27 oktober 7.30-8.30
"Digitalisering inom svensk industri"
ANMÄLNINGSLÄNK

Mycket tack vare digitaliseringen går teknikutvecklingen i en rasande takt: Det mesta runt omkring oss påverkas, inte minst industrin.

  • Vad innebär Industri 4.0?
  • Vad behöver företagen tänka på?
  • Exempel på svenska företag som nyttjar digitaliseringens möjligheter

Magnus Mörstam, från SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) försöker räta ut frågetecknen och ger exempel på svenska företag som utnyttjat digitaliseringens möjligheter. Magnus har även uppdrag inom Tunga fordon och är flitigt anlitad som föredragshållare inom ämnesområdet Digitalisering/Industri 4.0.

Vi bjuder på morgonfika också!

________________________________

BÄTTRE PRODUKTION 7,5 HP
pågår hela hösten.

Träffar på Mönsterås Högskolecentrum varje onsdag 15-18, där vi jobbar med olika tankeväckande uppgifter som syftar till att skapa förståelse för praktiskt Leanarbete och VARFÖR det är så viktigt att lyckas med detta.

Se kort infofilm om kursen här

____________________________

Strategiprojektet IUC Kalmar län
i nära samverkan med LTC och tekniknoderna.

Coachning inom marknad/produktion/produkt!
Betala 2500 kronor och få coachning
motsvarande 15 000 kronor!

____________________________________________

YH-information/LIA-information

KONCENTRERAD KOMPETENS i Mönsterås med omnejd
NÄRA TILL ALLT OCH ALLA