Logotyp Högskolan i Dalarna  

        anordnar en rad DISTANSKURSER med

 • flexibel antagning
 • flexibel kursstart
 • flexibel studietakt

7,5 högskolepoäng motsvarar 5 veckors heltidsstudier = 1,5 poäng per vecka.

IOC/Mönsterås Högskolecentrum hjälper gärna till med att samordna ansökningar och
organisera studiegrupper där man kan få hjälp och stöd av handledare och
kurskamrater m.m.

Kontakta: camilla.nordin@ioc.se

Mobil: 070-557 54 43

******************************************************************************************************************

CNC-teknik - 2 högskolepoäng, grundläggande behörighet 

Mål: Studenten skall efter kursen kunna skriva ett program för styrning av en numeriskt styrd maskin
som används inom verkstadsindustrin.

Innehåll: Kursen innehåller en översiktlig genomgång av hur en verktygsmaskin kan styras med hjälp av
en dator och ett program skrivet med hjälp av ISO-kodning.

 

****************************************************************************************************************
3D CAD Grund - 7,5 högskolepoäng, grundläggande behörighet

Mål: Studenten ska efter avslutad kurs:

 • ha inhämtat grunderna i solidmodellering i ett modernt CAD program så att detta datorstöd kan 
  användas vid konstruktionsarbete
 • behärska grunderna för solidmodellering, kunna skapa sammanställningar, sprängskisser samt
  utföra tillverkningsritningar.

Innehåll:

 • Grundläggande genomgång av arbetsmetodik
 • Filhantering
 • Användargränssnittet
 • Modellering av parter
 • Sammanställa parter
 • Sprängskisser
 • Ritteknik och framtagning av ritningar

*******************************************************************************************************************
3D CAD påbyggn. Maskinteknik - 7,5 högskolepoäng, kräver 3D CAD Grund

Mål: Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • göra plåtutbredning av tunnväggiga konstruktioner
 • använda svetsmodulen i ett 3D-CAD program
 • konstruera svetsade stålprodukter.
 • Strategisk 3D-modellering
 • Ritningsframställning
 • Sammanställningar
 • Plåtutbredning baserade på 3D-CAD modeller
 • Svetsade balkkonstruktioner i 3D
 • Grundläggande hållfasthetslära

Innehåll:

 • Strategisk 3D-modellering
 • Ritningsframställning
 • Sammanställningar
 • Plåtutbredning baserade på 3D-CAD modeller
 • Svetsade balkkonstruktioner i 3D
 • Grundläggande hållfasthetslära

*********************************************************************************************************************
Ritteknik med 2D CAD - 7,5 högskolepoäng, grundläggande behörighet

 

Mål: Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna läsa och förstå en ritning.
 • kunna rita och måttsätta en detalj i korrekta vyer.
 • ha kunskap om toleranser, passningar och ytjämnhet.

Innehåll:

 • Ritningsläsning
 • Ritningsregler
 • Måttsättning, dokumentation, toleranser, passningar, ytjämnhet
 • Lagerhantering i CAD
 • Editering samt inställning av variabler i CAD.

***********************************************************************************************************************
CAM i praktiken - 5 högskolepoäng, grundläggande behörighet

Mål: Studenten ska efter kursen:

 • besitta grundläggande kunskaper för att, med hjälp av ett CAM-program, bereda och framställa
  de koder som behövs för att styra en verktygsmaskin med hjälp av en dator
 • kunna göra grundläggande verktygsval med hänsyn till aktuell bearbetningstyp samt kunna bestämma
  en lämplig bearbetningsordning av en produkt.

Innehåll:

 • CAM-beredning med utgångspunkt från en 2D-pappersritning
 • Import av 2D-ritning samt beredning i CAM
 • De olika importformaten belyses
 • Utläggning av skärvägar med hänsyn tagen till ritningsentiteterna på den importerade ritningen
 • Färdiga 3D modeller importeras och bereds för tillverkning i CAM.

*******************************************************************************************************************