På arbetsmarknadsverkets hemsida hittar du kurserna nedan:

http://www.av.se/sam/utbildning/

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning framtagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting, SLL.

 

Kurstid: Cirka 30 minuter

Riskbedömning

Lär dig att bedöma och åtgärda risker på jobbet i denna utbildning. 

 

Kurstid: Cirka 30 minuter