Incoterms 2010 - Information kommer under våren 2011

 

Sammanfattning av Incoterms 2010 på svenska här...

 

Länk till videoinformation om Incoterms 2010 här...
(fler videos på samma sida)