Logotyp Närkontakt med näringslivet

Mål

Projektets målsättning är att ge elever och lärare ökad förståelse för lokala näringslivets struktur och funktion

  • vilka jobb som finns
  • vilka kompetenser som behövs

Som en följd av detta arbete kommer vi även att öka näringslivets medvetenhet om ortens skolungdom och deras betydelse för framtida arbetskraftsförsörjning och konkurrenskraft.  

Projektsamverkan mellan LUC: ar i Kalmar Län och Regionförbundet 

Många av våra orter har idag svårt att attrahera arbetskraft utifrån och en stor del av ungdomarna från dessa orter väljer att inte återvända när man väl skaffat sig den utbildning som näringslivet kräver.

Projektdeltagare

LUC (lokala utvecklingscentrum) i Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Nybro, Torsås, Västervik och Kalmar kommun.

 

Genomförande/metod

  • Varje kommun jobbar utifrån sina prioriteringar och förutsättningar med uppsökande verksamhet i både skola och näringsliv för att främja lokal samverkan dem emellan.
  • En viktig del i projektet är återkommande möten med övriga samverkansaktörer under projekttiden för att ta del av varandras arbete och inspireras och lära av varandra.

 

 

Regionförbundet medfinansierar projektet med nästan 1,9 mkr, enligt arbetsutskottets beslut den 17 augusti.