Insatser och program

 
Att våga titta på nya grupper när du ska rekrytera kan löna sig på många sätt. Här hittar du information
om de aktuella stöd du som arbetsgivare kan få när du anställer någon ur våra prioriterade grupper.
   

Stöd för personer utifrån våra prioriterade grupper:

Under 25 år

Som fyllt 25 år och gått arbetslösa en längre tid

Med utländsk utbildningsbakgrund

Med funktionsnedsättning

 

Till sidan med allmän info om företagsstöd.

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Insatser-och-program.html