Vikten av förbättringsarbete

Förbättringsarbete ökar lönsamheten - kraftigt !

Det viktiga är inte hur utan att man arbetar med förbättringar.

Det centrala är att minimera slöseri. Man måste få upp ögonen för vad ett slöseri är och våga erkänna att det finns ett slöseri i processen. Att komma igång och ha viljan är viktigt. Varje företag måste arbeta fram metoder som passar dem själva.

Många tillverkande företag idag befinner sig i en hård konkurrenssituation. De Svenska företagens kostnader är de högsta i Europa och det fungerar inte i längden. Man behöver hela tiden förbättra effektivitet och kvalitet för att kunna behålla och öka marknadsandelarna.

I princip har alla företag och verksamheter en väsentligt underutnyttjad potential. Nu MÅSTE vi utnyttja den för att stoppa trenden där allt för många halkat efter allt längre när det gäller långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Ofta vilar förbättringsuppgiften på ett fåtal personers axlar, vilket gör att man inte hinner med att ta hand om alla processer i ett företag. I tillverkande företag är det vanligt att  den s k ”totaleffektiviteten” på maskiner och utrustningar ligger mellan 40-60%.

Att på ett systematiskt sätt få med sig hela företaget på ett förbättringsarbete är lösningen för att nå en bestående förändring. Det spelar ingen roll om man vill nå högre utrustningseffektivitet eller bättre kvalitet, det behövs ett medvetet och strukturerat förbättringsarbete för att lyckas.

Det finns metoder där man identifierar förlusterna och dess orsaker, sätter mål för förbättringen och väljer de vertyg man vill använda för att eliminera orsaken och för att engagera hela företaget i förbättrings- och förändringsprocessen och för att uppnå "Operational Excellence".

Kontakta oss – vi hjälper företagen att komma igång och att hitta den metod som passar bäst för det enskilda företaget.

Vi initierar och driver nätverk, projekt och insatser med möjlighet till företagsstöd.

 

Klicka på orden nedan så kommer du till www.chef.se och kan läsa mer om varje begrepp.

(utdrag från boken "Management från A till Ö"   Bild på boken "Management från A till Ö"

skriven av  Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson,SIS förlag).

 
Benchmarking
BPR (Business Process Reengineering)
Facilitering
Förändringsarbete
Gap-analys
Just-in-time ( JIT) (resurssnål produktion)
Kaizen ñ ständiga förbättringar
Kvalitet
Mager produktion (Lean production)
McKinseys 7S-modell
Riskanalys
SWOT

 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Good Solutions

En annan bra hemsida om förbättringsarbete. Klicka på bilden ovan!