Projekt Utsikt och Insikt

IOC-företagen deltar i projekt Utsikt o Insikt som,

förutom helt kostnadsfria utbildningar,

erbjuder mötesplatser mellan tjänsteföretag och tillverkningsindustri.

Projektet jobbar även med attitydpåverkan avseende tillgänglighet och jämställdhet.