OBS! Strukturen nedan är bara en "prototyp". Preliminära scheman och kursbeskrivningar! 

200 LTC-företag PRESENTATION UPPDRAGSUTBILDNING LNU Matchande kurser till enkät?
  E-faktor Info om MyCareer 
 Ingenjörsutbildningar Teknikfakulteten
Forskare på Teknikfakulteten Professorer Teknikfakulteten
Broschyr utbildningar Ekonomihögskolan  Forskare på Ekonomihögskolan  Professorer Ekonomihögskolan 
Broschyr utbildningar Datavetenskap och IT     Info om Café Karriär 
Linköpings Universitet - studentkontakter  Tekniska Högskolan Linköping  Exempel Linköping
Klimatklivet - bidrag från Naturvårdsverket  Energikontor Sydost  
 Steps to Export - Business Sw..  Regionförbundet - stöd Broschyr Strategiprojektet 
Internationaliseringsstöd max 49 anställda Landsbygdsprogrammet   Företagsacceleratorn 
EXEMPEL EXJOBB   Produktionslyftet - kort info 
 SP resurser-organisation
 Bättre Produktion Utskrift!!! Bättre Produktion  Bättre service o tjänster
YH Produktionsteknik 50 %  YH Business 2 Business YH Processutveckling Lean
YH Mekanikkonstruktör (metall/polymer)
Blekinge Tekniska Högskola Strategisk mobilitet

 

Klickbart schema!

Nivå

Plats  

Klickbara beskrivningar företagssamverkan -
praktik/projekt/case/exjobb!

År

Period

Kontakt senast

Maskinteknik
Kandidat

 Växjö

Maskinteknisk Grundkurs      
      3D CAD - Maskin
     
      Val av mtrl och tillverkn.metod (eng.)      
      Maskinkonstruktion "Case" (eng.)      
      Produktutveckling "Case" (eng.)      
      MPS "Case" (eng.)      
      Exjobb  3    
Maskinteknik  Magister  Växjö Exjobb     
             
Interaktionsdesign  Kandidat  Kalmar  Exjobb      
       Case - Metoder för interaktionsdesign      
       Case - Projektarbete med vetenskapsteori      
       Case - Tillämpad interaktionsdesign      
       Case - Brukarorienterad design      
             
Miljöanalytiker Kandidat Kalmar Exjobb 3    
             
Informationslogistiker Kandidat CIL Partnerföretag 1,2    
      Verksamhetsförlagd termin 3    
      Exjobb 3    
             
Drift o Underhållsteknik  Kandidat Kalmar  Exjobb 3    
             
Marknadsföringsprogrammet Kandidat Växjö Exjobb 3    
Marknadsföringsprogrammet Magister Växjö  Exjobb 1    
Marknadsföringsprogrammet  Master Växjö Exjobb 2    
             
Industriell ekonomi Kandidat Växjö Strategisk management      
      Produktionsteknik "Case"      
      Värdekedjans framgångsfaktorer      
      Lean Production "Case"      
      Exjobb 3
   
             
Enterprising Bus. Developm Kandidat Växjö Exjobb  3    
             
HR Management Kandidat Kalmar Exjobb  3    
             
Internationella affärer Kandidat Kalmar Exjobb  3    
Int. Business Strategy Magister Kalmar Exjobb  1    
             
Leadership int. context Magister Kalmar Exjobb  2    
Ledarskap innovativt, kreat. Magister  Kalmar  Exjobb   1    
             
Civilekonomer

Magister

Växjö 

Se inriktningar nedan!

 1    
CE Logistik     Fördjupningsprojekt Logistik 3
   
      Exjobb Civilekonom Logistik 3
   
CE Controller     Fördjupningsprojekt Controller      
CE Marknadsföring     Fördjupningsprojekt Marknadsföring      
      Exjobb Civilekonom Marknadsföring 3
   
CE Management     Fördjupningsprojekt Management      
      Exjobb Civilekonom Management 3
   
CE Redovisning      xxx      
CE Finans o marknad      xxx      
CE Nationalekonomi      xxx      
             
Ekonom-Marknadsföring Kandidat Kalmar  Exjobb 3
   
Ekonom-Redovisning Kandidat Kalmar  Exjobb  3
   
       
     
Industrial Management Kandidat Växjö  Kvalitetsstyrning       
      Livcykelkostnadsanalys      
      Fallstudie verksamhetsprocesser      
      Exjobb 3
   
             
Energi o Miljöteknik Kandidat Växjö Exjobb 3
   
Bioenergiteknik Master Växjö Exjobb 2
   
             
             
Datatekniker Kandidat Växjö Exjobb 3
   
             
Systemvetare Kandidat CIL Studentprojekt   3    
      Exjobb   3    
Internat. Sales & Marketing Kandidat  CIL  Studentprojekt   3    
      Exjobb  3    
             

Business Process and
Supply Chain Management

Magister Växjö Exjobb  1    
Business Process and
Supply Chain Management
Master Växjö  Exjobb  2    
             
Skog o träteknik ingenjör Kandidat Växjö Exjobb  3    
Skog o träteknik Master Växjö Exjobb  2    
Skog o träprogrammet Kandidat Växjö Exjobb 3    
             
Byggteknik ingenjör Kandidat Växjö Exjobb  3    
Byggteknik Magister Växjö Exjobb  1    
             
             
Elektroteknik ingenjör Kandidat Växjö Exjobb  3    
Elektroteknik Master Växjö Exjobb  2    
             
 

Innovation BED DESIGN

Master Växjö Lokal innovation 22,5 hp  1    
      Metoder i arbete   1    
      Innovation för global påverkan  1
   
      Exjobb 2
   

Innovation BED EKONOMI

Master Växjö Exjobb, samt som ovan 2
   

Innovation BED TEKNIK

Master Växjö Exjobb, samt som ovan 2