Systemekonomi/
drift o underhållsstyrning

* Modernt ledarskap och ind. styrning
* Industrial Management

Maskinteknik

 

* Industriell ekonomi

* Produkt- eller produktionsutveckling

Energiteknik

 

 

* Energi o miljö - inriktning bioenergiteknik