http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Klas-forklarar/ Klas förklarar 5 vanliga nationalekomiska begrepp
http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Studentlitteratur/ BRA kompendium - några på svenska