Klicka nedan för mer detaljer:

 Produktionsteknik - Linnéuniversitetet
 Ordinarie kursutbud (sök via Antagning.se)
 
 
 Ordinarie kursutbud (ej sökbara som fristående kurser, men kompetensen finns)
 Tekniska system 6 hp - Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Ritteknik och materialteknik 3 hp - Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Hållfasthetslära och maskinelement 5 hp - Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Uppdragsutbildning
 Hållfasthetslära och maskinelement 5 hp, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 

 

Produktionsteknik - Yrkeshögskolor
 Produktionsteknik 50 YH-poäng (10 veckor), Nova Oskarshamn
 Tillämpad matematik 15 YH-poäng (3 veckor), Nova Oskarshamn
 LIA - Lärande i arbete - projekt inom produktionsteknik 15 YH-poäng (3 veckor), Nova Oskarshamn
 Excel för produktionstekniker 10 YH-poäng (2 veckor), Nova Oskarshamn

 

Produktionsteknik - Swerea/SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut
 

 

Produktionsteknik - andra universitet/högskolor
 Produktionsteknikens grunder 3 hp, Högskolan i Skövde
 Introduktion till ingenjörsrollen 3 hp, Högskolan i Skövde
 PLC-programmering 7,5 hp, Högskolan i Skövde
 Industriella systemfilosofier 6 hp, Högskolan i Skövde
 Modellering och optimering av produktionssystem 6 hp, Högskolan i Skövde
 Systemtänkande 6 hp, Högskolan i Skövde
 
 Prodex Högskolan Väst - kursmoduler 2,5 hp inom produktionsteknik/automation