licka på kurserna nedan för mer detaljer:

 Engelska (Linnéuniversitetet)
 Ordinarie kursutbud (sök via Antagning.se)
 Business talking 5 hp (Linnéuniversitetet, VT och HT) - Linnéuniversitetet
 Business writing 10 hp (Linnéuniversitetet, VT och HT) - Linnéuniversitetet
 Teknisk engelska 10 YH-poäng - Nova, Oskarshamn
 
 Uppdragsutbildning
 Business talking, Business writing och teknisk engelska - Linnéuniversitetet
 Teknisk engelska, kursplan - Linnéuniversitetet

 

Engelska (andra universitet/högskolor samt YH)
 Teknisk Engelska 15 YH-poäng (3 veckor), Nova Oskarshamn