Klicka nedan för mer info:

Drift, underhåll o service - Linnéuniversitetet
 Ordinarie kursutbud 
 Driftingenjörskurs 60 hp - Kursinfo, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Driftingenjörskurs 60 hp - Kursplan, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Ordinarie kursutbud (finns ej som fristående kurser, men kompetensen finns)
 Driftteknik 8 hp, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Underhållsteknik 6 hp, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Driftoptimering 6 hp, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 Uppdragsutbildning
 Underhållsteknik 6 hp, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan Kalmar
 

 

Drift, underhåll o service - Yrkeshögskolor
 

 

Drift, underhåll o service - Swerea/SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut
 

 

Drift, underhåll o service - andra universitet/högskolor samt YH