Regionförbundet Logotype

 

 

 

Mats Persson
0480-44 83 70
070-632 37 64
 
Åsa Petersson Åsa Petersson
0480-44 83 61
072 57 37 642

 
Bruno Karlström
0480-44 83 79
0725-15 49 75

 
Översikt Företagsstöd

 

Företagsstöd

Regionförbundet ger stöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. Den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredställa våra behov idag - ekonomiskt, miljömässigt och socialt - samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodse sina behov. Forskning, såväl nationell som internationell, visar att fokus på dessa områden skapar en större tillväxt i företagen och därmed för samhället än om man inte arbetar aktivt med dessa frågor.

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor och ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Mindre och medelstora företag har möjlighet att söka något av regionförbundets företagsstöd för hållbar tillväxt. Vi hjälper dig också att söka stöd som handläggs av andra aktörer till exempel Tillväxtverket, ALMI och Vinnova.

Regionförbundets stöd, för mer information
 
  Konsultcheck. Stöd för att anlita extern specialistkompetens.
  Samverkansprojekt. För samarbete med andra företag.
  Innovationsfinansiering. För utveckling av produkt eller tjänst
  Kommersiell service. För lanthandel och bensinstationer i glesbygd.
  Investeringsstöd till skärgårdsföretag.
    Glasrikesmiljonen för tillväxt i Glasriket