Logotype Tillväxtverket

Program för tillväxt

Tillväxtverket driver program för att stärka företagandet och få ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Vi driver både nationella program och EU-program.

Ett program för tillväxt pågår under en bestämd tidsperiod och har finansiella resurser knutna till sig. Ofta har programmen sitt ursprung i ett regeringsuppdrag, men det kan också handla om en verksamhet som myndigheten tagit initiativ till.

Program finansierade av EU:s regionala utvecklingsfond kan du läsa mer om under ingången EU-program.  

Gå till EU-program

Syftet med vår programverksamhet

Syftet med våra program är att främja entreprenörskap och företagsutveckling i hela landet. Nya och växande företag är den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi.

Följande delar kan ingå i ett program:

  • Delfinansiering av projekt som andra än Tillväxtverket driver för att enskilda företag, nätverk av företag samt organisationer ska utveckla sin affärsnytta.  
  • Kunskapsutveckling och/eller resultatspridning.
  • Erfarenhetsutbyte och mötesplatser för att öka lärandet, utveckla nätverk, stärka dialogen samt sprida goda exempel inom och utanför programmet.
  • Kompetenshöjande insatser för de aktörer som deltar i programmet.
  • Policyutveckling för att uppnå varaktiga effekter som gynnar näringslivets utveckling och konkurrenskraft.