Klicka på orden nedan så kommer du till www.chef.se och kan läsa mer om varje begrepp.

(utdrag från boken "Management från A till Ö"   Bild på boken "Management från A till Ö"

skriven av  Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson,SIS förlag).

 
Beslutsmetodik
Coaching som ledningsverktyg
Informella ledare
Kommunikation
Ledarskap
Ledningssystem
Lönesamtal
Makt och politik i organisationer
Strategi
Strategi ñ historik
Strategiprocessen
Styrelsearbete
Svåra samtal
Teambuilding (grupputveckling)
Utveckling
Utvecklingssamtal
Vision
Värderingar