IOC är Mönsterås LUC = Lokalt UtvecklingsCentrum

Det innebär att vi samarbetar med övriga LUC i Kalmar Län kring kompetensutveckling, kompetensförsörjning och EU-ansökningar m.m.

I nuläget har vi flera pågående samverkansprojekt:

  • Närkontakt med Näringslivet
  • Utsikt och Insikt
  • Nyckeln i låset

Nedan finner du länkar till övriga LUC.

 

 

 

 

 

  

  

NFG Logga

  

 

 

 

http://www.centrum-sydost.se

http://www.vimmerbynaringsliv.se