Klicka på orden nedan så kommer du till www.chef.se och kan läsa mer om varje begrepp.

(utdrag från boken "Management från A till Ö"   Bild på boken "Management från A till Ö"

skriven av  Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson,SIS förlag).

 

Controllerns roll
EVA ñ Economic Value Added
Kapitalrationalisering
Resurser ñ kostnader, kapital och människor
Räntabilitet