Truckutbildning

Truck A, B eller C? Kolla länken till TYA.  (scrolla ner en bit på sidan så ser Du indelningen)

Repetitionsutbildning 1 dagBild på truckPris: 1 600,- inkl. fika och lunch (max 12 deltagare per grupp)Grundkurser 1-5 dagar beroende på tidigare erfarenhet (pris för 5 dagar 5000,-)

Syfte:

Höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. Deltagaren ska på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbeten som normalt förekommer. Truckkort som gäller ”för alltid” utfärdas efter genomgången utbildning.

Innehåll
Kursen följer den läroplan (TLP 2) som framställs av arbetsmarknadens parter och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet
- Trucktyper
- Konstruktion - Ergonomi - Daglig tillsyn - Material- och godshantering
- Trafik- och säkerhetsregler

För vana användare kan ett valideringssystem användas t.ex:

1 dag = ½ dag teori och ½ dag praktik (självstudier teori och testdag teori/praktik)
Pris: 2 500,-

2 dagar = 1 dag teori och 1 dag praktik (lärarlett)
Pris: 3 500,-

Vid validering av enbart en truck klass C kan en dags teori och praktik räcka.
Pris: 1 350 kronor (max 6 deltagare)

Vad säger lagen ?
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 1993:3 Truckar:


”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han ska förvissa sig om arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet” ” Lämplig utbildning ( för truckförare) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alltså den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. Arbetsmarknadens parter har därför tagit fram en kursplan, TLP 2, som i detalj beskriver innehåll, kursmål och kurslängder. TLP 2-kursplanen rekommenderas av Arbetsmiljöverket. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 2.

Kursplanen (PDF-fil) hittar du via länken nedan

http://www.tya.se/tya/truck_maskin/tlp_2.pdf

TLP 2-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • gällande säkerhetsbestämmelser
  • gällande trafiklagar och bestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • de vanligaste trucktyperna och dess manövrering
  • hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • metoder för materialhantering med truck

TYA-godkända truckinstruktörer
TYA har slutit avtal med cirka 200 truckinstruktörer runt om i landet. Klicka på
kartan för uppgift om närmaste truckinstruktör.