Bild på travers

    Travers Max 10 ton - 1 dag
   
På företaget med egen travers.
    Pris: 1 250,- (inkl. lunch)

 

Traversutbildning GRÖN behörighet – 1,5 dagar (enligt KIKA: s regler)
Pris: 3 500,- (inkl. fika och lunch)

Vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på utbildning.

Kursen består av en hel dag teoretisk utbildning samt en halvdag praktik där du får lära dig att hantera en travers som är under 3 ton. Du lär dig hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar o.s.v.

I utbildningen ingår även att du får lära dig lastkoppling och att vara lyftledare. 

 

 Traversutbildning GUL behörighet – 2,5 dagar (enligt KIKA: s regler)
 Pris: 4 500,- (inkl. fika och lunch)

Vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på utbildning.

Den första utbildningstiden är samma som för grön behörighet (se ovan).

Tillkommer en halvdag teoretisk utbildning samt ytterligare en halvdag praktik där kursdeltagaren får lära sig att hantera en större travers.