Bild på svetsare

 

Heta arbeten - 1 dag

Mer detaljerad info och priser via länk nedan: 

http://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/kalmar/utbildning_kalmar/heta_arbeten

 

 Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas ” Heta arbeten”. Alltid två inblandade parter som har ansvar för jobbet:

  • den tillståndsansvarige (den som har beställt arbetet)
  • person/personer som skall utföra arbetet

Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet. Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs.

Alla inblandade – tillståndsansvarig, den som utför arbetet och brandvakten - skall genomgå utbildningen Heta Arbeten

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll:

  1. Definition ” Heta Arbeten”
  2. Organisation
  3. Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten”

Efter genomgången kurs med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsintyg som varar i 5 år.