ParagrafteckenArbetsmiljölagen grundutbildning– 1 dag
Pris: 3 500,- (inkl. fika och lunch)

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöförordningen, föreskrifter, påföljder

Lagens syfte och tillämpningsområde, rapportering arbetsskador, tillbud, statistik skador/dödsfall, utredning, arbetsmiljö fysisk, psykisk miljö, metod för kontroll, farligt beteende

Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens ansvar, arbetstagarens ansvar

Gemensamt arbetsställe, bygg- eller anläggningsarbete, minderåriga, samverkan

Dokumentation, Riskbedömning, Handlingsplaner, instruktioner

 

Denna utbildning kan även företagsanpassas och då inkluderar den ett åtgärdsdokument som påvisar saker som behöver åtgärdas på företaget samt ansvarig för dessa punkter.