Intresserad av att spara energi?

Energikontor Sydost kan hjälpa till!
 
 

Med start 2015-2016 kommer Energikontor Sydost som en del i Energimyndighetens stora satsning på energieffektivisering i små och medelstora företag, att erbjuda olika former av exklusivt stöd till företag i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Med stöd från  Energikontoret och andra experter ska företagen få hjälpa att minska sin energianvändning, stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi och utbyta erfarenheter med andra företag.

Mer info...

Vilka företag kan vi stötta?

  • Under 250 anställda
  • Relativt hög energianvändning (från 300 MWh och uppåt)

Vill du och ditt företag veta mer, kontakta:

Daniel.hagerby@energikontorsydost.se

Vänliga hälsningar/Best regards

Daniel Hägerby

Projektledare / Project manager

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden

Tel: +46 (0)70-921 60 55

energikontorsydost.se