Hjärta

Enligt Arbetsmiljöverket AFS 1999:7 §5 står det att det på varje arbetsställe skall det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Förutom att personalen ska få kännedom om hur det är organiserat på arbetsplatsen, förordas även att personalen utbildas. Då bör första hjälpen och hjärt- och lungräddning ingå i utbildningen. 

Vill du veta mer om vilka rekommendationer som finns angående första hjälpen kan du gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida

Kommunen erbjuder följande sjukvårdutbildningar:

 

  • HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning) med AED hjärtstartare (2 alternativt 3 timmar)
  • D-HLR-utbildning (fördjupningskurs för verksamheter som införskaffat hjärtstartare)
  • Livräddande första hjälpen (enligt L-ABC(DE))
  • Första hjälpen och HLR med inriktning på barn

http://www.monsteras.se/Foervaltning/Teknisk-foervaltning/Raeddningstjaensten/Kurser-och-utbildningar 

Utbildningssamordnare: Hanna Sjöö Telefon: 173 22
Mail: hanna.sjoo@monsteras.se
 
 Mönsterås Kommun Logotyp

 

Prisexempel per paket: 9 900 kronor exkl. moms.
PDF med info om produkten här! 
Gäller hos:  www.medidyne.se
(ange att Ni vill köpa på Landstings och kommunavtalet)
 

 

Glöm inte att registrera Er hjärtstartare!
www.hjartstartarregistret.se