Cellplastdetaljer

Detaljer Stranda Konstruktion

 

IOC AB, Mönsterås

INDUSTRINS OSTKUST CENTRUM AB 

Ostkustens tillverkningsföretag i samverkan

 

Samverkan inom kompetensutveckling, kompetensförsörjning, företagsstöd och marknadsföring.

Samverkan med Mönsterås Lärcentrum för påverkan av utbildning på alla nivåer mot näringslivets behov.

IOC - Industrins OstkustCentrum AB

fungerar som medlemsföretagens förlängda arm gentemot viktiga aktörer i dess omgivning, t.ex; Mönsterås Kommun, MUAB, Mönsterås Högskolecentrum, Linnéuniversitetet, AF, Regionförbundet, IUC Kalmar Län, regionala LUC, UF, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren, Sustainable Sweden etc.

 

             Logotype Mönsterås Kommun

         Logotype Mönsterås Högskolecentrum

 

          Logotype Regionförbundet

  

         Logotype AF