Lean Produktion Introduktionsdag

IOC-medlemmar betalar endast 900 kronor/deltagare!

Påbörja resan utan slut.

Utbilda personalen inom Lean Produktion.

Vad är Lean Produktion egentligen?

I en värld där konkurrensen om kunderna hårdnar från dag till dag är det allt viktigare att ALLTID leverera rätt saker i rätt tid till rätt kostnad för att få behålla sina kunder och för att öka sina chanser att skaffa nya. Självklart säger någon. Absolut, men det är lättare sagt än gjort!

Lean Produktion är en ”företagsfilosofi” som omfattar en rad parametrar som, rätt tillämpade, kan
öka företagets konkurrenskraft markant!                              

  • Ursprung
  • Historik
  • Principer
  • Begrepp
  • Metoder
  • Verktyg
  • Lean-Ledarskap
  • Hur går vi vidare?

Stå väl rustad när nästa nergång i konjunkturen kommer.

Utbilda Er personal inom Lean Produktion!

Icke medlemmar betalar 1600,-/deltagare.