Nästan 13 mkr till Projekt "Utsikt och Insikt"

IUC i Kalmar Län administrerar projektet.

Info projekt "Utsikt och Insikt"

Fortsättningsvis får Ni info kring detta direkt från projektägare/projektadministratör IUC Kalmar.

Projektinfo PDF!

Företagen som deltog i förstudien kommer att kontaktas under våren för att få chansen att lämna synpunkter på vilka insatser som kan ta just deras företag framåt inom prioriterade områden:

  • Utveckling av försäljning o marknad
  • Produktionsutveckling
  • Produktutveckling

 

Deltagande är kostnadsfritt för företaget, som bara behöver satsa den tid medarbetarna lägger på utveckling/utbildningar inom projektet.

Projektet leds av Anders Mårtensson, IUC Kalmar Län.

Se kontaktuppgifter nedan:

Anders Mårtensson

Anders Mårtensson
Projektledning, företagsutveckling

 

Mobil: 0708-67 59 27
anders.martensson@iuc-kalmar.se