Antal
anställda

Serviceavgift
per år

1-3

2000
4-20 7000
21-45 12000
 46-60 17000
 61-100 22000
 101- 27000

Servicetagare som

betalar 500 kronor 

ej är delägare i IOC

per år för serviceavtal

Fördelar med medlemskap i nätverket:

Gemensam marknadsföring och gemensamma informationsinsatser om IOC-företagen innebär lägre kostnader och mindre arbete per företag.

Möjlighet att träffa övriga IOC-företag kontinuerligt för att t.ex. stämma av konjunkturläget och hålla sig uppdaterad om övriga företags produktion.

Aktivt deltagande i nätverket innebär också goda möjligheter att påverka utformning av utbildningar på Mönsterås Lärcentrum på samtliga nivåer; gymnasienivå, vuxenutbildning, högskolenivå och yrkeshögskola.

Aktivt deltagande i nätverket innebär goda möjligheter att påverka IOC: s verksamhet
i stort eftersom IOC jobbar BEHOVSSTYRT!

 IOC anordnar regelbunda nätverksträffar för:

  • företagsledare
  • personalansvariga
  • inköpare

 Verksamhetsplan Generell       Verksamhetsplan Prioriterad