Numera finns massor av gratis utbildningsmaterial!

Gratis kurslitteratur via bookboon.com och systersajten studentia.se

Bookboon.com finns i 21 länder och erbjuder gratis kurslitteratur. Litteraturen finansieras av annonsförsäljning.

I Sverige finns systersajten studentia.se.

 

Två bra alternativ för den som vill minska utgifterna för litteratur vid studier.


www.bookboon.com
www.studentia.se