Kompetensförsörjning TIPS

Kompetensförsörjning - företagets viktigaste fråga på strategisk nivå

Tre punkter måste uppfyllas till fullo för att ha någon som helst chans att lyckas:  
* Ökat teknikintresse bland unga från förskolan och uppåt 
* Attraktiva utbildningar med gott samarbete med lokala företag (på riktigt!) 
* Synliga! teknikföretag som gör sitt yttersta och lite till, för att attrahera unga medarbetare och behålla befintliga

Slaget om Generation Z Vad vill framtidens arbetskraft?

Först och främst: vilka är egentligen Generation Z?

Vilka förväntningar har arbetsgivarna? 

Vad säger Generation Z själva?

Vem vinner slaget om generation Z? - Webinar

Från Almedalen… 

 

En namnkunnig panel med representanter från näringsliv, offentlig sektor, opinionsbildare och ungdomsorganisationer diskuterar för att hitta svaret på frågan: 

Vem vinner slaget om Generation Z?

Så lockar du generation y och får dem att stanna

För att kunna attrahera nya talanger och få dem att trivas och stanna på

företaget behöver vi förstå dem. Hur ser de på framtiden, vad driver dem
och vad får dem att trivas på jobbet?

Ta del av denna rapport från Framfot, som tar upp vad som krävs för att attrahera och behålla generation Z.

vem är framtiden?ett smakprov på insikter om generation z

I den här kortrapporten delar Kairos Future med sig av några utvalda insikter om Generation Z, varför de resonerar som de gör, och hur man kan förstå deras värderingar. 

Det är viktigare än man kan tro, eftersom de troligen kommer ha en stor inverkan på resten av århundradet.