Kompetensförsörjning TIPS

Vem är framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z

I den här kortrapporten delar vi med oss av några utvalda insikter om Generation Z, varför de resonerar som de gör, och hur man kan förstå deras värderingar. Det är viktigare än man kan tro, eftersom de troligen kommer ha en stor inverkan på resten av århundradet.

Kompetensförsörjning - företagets viktigaste fråga på strategisk nivå

Tre punkter måste uppfyllas till fullo för att ha någon som helst chans att lyckas: 
 
* Ökat teknikintresse bland unga från förskolan och uppåt 
* Attraktiva utbildningar med gott samarbete med lokala företag (på riktigt!) 
* Synliga! teknikföretag som gör sitt yttersta och lite till, för att attrahera unga medarbetare och behålla befintliga

Slaget om Generation Z Vad vill framtidens arbetskraft?

Först och främst: vilka är egentligen Generation Z?

Vilka förväntningar har arbetsgivarna? 

Vad säger Generation Z själva?

Vem vinner slaget om generation Z? - Webinar

Från Almedalen. En namnkunnig panel med representanter från näringsliv, offentlig sektor, opinionsbildare och ungdomsorganisationer diskuterar för att hitta svaret på frågan: Vem vinner slaget om Generation Z?