Webbaserad utbildning

SIK Webbportal

Över 200 webbaserade utbildningar och föreläsningar på SIK webbportal

Manufacturing Guide

Produktionsteknisk kunskapsdatabas – lär dig massor om tillverkningsmetoder och material

Edig

Kunskapsplattform med syfte att höja digitaliserings-kompetensen i svensk industri

Ledarkunskap

Kunskapsbank om ledarskap och entreprenörskap i regi Linnéuniversitetet

E-learning om skärande bearbetning

Världens första heltäckande E-learning om skärande bearbetning

Kurser inom smart industri

Två kurser som ger dig en introduktion och inblick i den fjärde industriella revolutionens smarta industri och digitala omställning 

Utbildningstips för svensk industri

Webbaserad utbildning på olika nivåer

E-learning

Från avfall till resurser. Öka motivationan att sortera avfallet på ditt företag

Chalmers University of Technology

Master Control in Supply Chain Management

Chalmers University of Technology

System Design for Supply Chain Management and Logistics

Coursera

Build skills with courses, certificates, and degrees online from world-class universities and companies

Coursera samarbetar med över 190 världsledande universitet och företag

edX

Access 2500+ Online Courses from 140 Top Institutions. Start Today!

Future Learn

Short online courses

Choose from hundreds of online courses from top universities and specialist organisations.

Khan Academy

For every student, every classroom. Real results.

We’re a nonprofit with the mission to provide a free, world-class education for anyone, anywhere.

Udacity

Udacity is the world’s fastest, most efficient way to master the skills tech companies want. 100% online, part-time & self-paced.
Industry leading programs built and recognized by top companies worldwide

Udemy

The world’s largest selection of courses

Choose from over 100,000 online video courses with new additions published every month