Framtiden

Industrins Ostkustcentrum AB erbjuder samordnad kompetensutveckling, kompetensförsörjning och omvärldsbevakning för samtliga av våra medlemsföretag.

Kontakta oss för att delge era behov.