Teknikcollege

Elever som väljer en teknisk utbildning på Mönsteråsgymnasiet blir en del av Teknikcollege Östra Småland.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniska utbildningar av hög klass, som erbjuds i nära samarbete med lokalt och regionalt näringsliv.

Följande program är certifierade på Mönsteråsgymnasiet:

  • Industritekniska programmet
  • El- och energiprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

 

Utbildningarna planeras och genomförs i nära samverkan med regionens företag. Detta ger stora fördelar när man söker jobb direkt efter gymnasiet eller börjar en kvalificerad teknisk utbildning efter avslutad utbildning.

Under APL-tiden (ArbetsPlatsförlagt Lärande, minst 15 veckor på Industritekniska programmet och El- och energiprogrammet) har eleven goda möjligheter att presentera sig för att öka sina chanser till både sommarjobb och en anställning efter avslutad utbildning.

Samverkan med arbetslivet kvalitetssäkrar APL-platserna och innebär goda möjligheter till sommarjobb och en anställning efter avslutad utbildning.

Variation mellan teori och laborativt arbetssätt och tillämpning av det man läser i praktiskt arbete, möjliggör bättre studieresultat.

IN

Industritekniken är tekniskt avancerad och förändras snabbt. Här finns många spännande möjligheter för dig som vill arbeta inom den moderna industrin.

Industriteknik handlar om hela processen från att utveckla en idé till färdig produkt inom industrin, men också att vidareutveckla och återvinna produkter.

EE

El- och energiprogrammet riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig om produktion, installation och distribution av el och energi. Du läser ämnen som datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Studierna leder till att du kan börja jobba direkt
efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

TE

Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo och påverkar hela samhället. Tekniskt kunnande är mycket eftertraktat idag och ett säkert framtidsval

Är du intresserad av teknik och gillar problemlösning? Då är teknikprogrammet något för dig. Här får du både teoretiska kunskaper om tekniska funktioner och utvecklingen av dessa i samhället samt mer praktiska kunskaper
inom teknikområdet

NA

Naturvetenskapsprogrammet ger en god grund för dig som vill fortsätta studera vidare efter gymnasiet, inte bara inom det naturvetenskapliga området. Du får använda din nyfikenhet, utmana din kreativitet och träna din analytiska förmåga.