Kompetensutveckling

Välkommen till en omfattande inspirationsbank för Ditt företags kommande kompetensutvecklingsinsatser

Traditionell utbildning

P.g.a. Coronaviruset genomförs inga utbildningar inom SIK (Smart Industri Kalmar län) i nuläget. Arbete för att erbjuda distansupplägg på planerade utbildningar pågår, parallellt med bevakning av möjligheten att senarelägga och genomföra utbildningarna som ”På-plats-utbildningar”.

Webbaserad utbildning

SIK-portalen (Smart Industri Kalmar län) och tips om andra portaler med webbaserade utbildningar. 

Webinars - TIPS

Här lägger jag in tips om webinars löpande. Vissa passar för alla och andra är mer specifika. 

Övriga utbildningstips

Här hittar du tips om webbplatser, podcasts och whitepapers inom många olika områden. 
 

Vi ser till att ni får den utbildning som ni behöver

Dagens arbetsliv ställer nya krav på livslångt lärande och ständig kompetensutveckling. Det är dessutom något yngre medarbetare förväntar sig, så för att locka och behålla ungdomar behöver företag ständigt jobba med detta.

Tack vare kombinationen av traditionella utbildningar och webbaserade upplägg i olika former har det aldrig varit enklare att fortbilda sig. IOC bevakar ständigt detta område och tipsar om möjliga utbildningsinsatser.