Webinars - Tips

Videopresentationer från seminarieserien
Industry 4.0

Video och PDF-presentationer från online-seminarieserien Industry 4.0

Webinars om UR Cobots

Lär dig mer om UR Cobots (kollaborativa robotar från Universal Robots)

Webinars digital marknadsföring

Lär dig mer om digital marknadsföring exempelvis sociala medier, SEO, hemsidor mm. 

Webinars inom HR-området

Webinars inom strategiskt och operativt HR-arbete

Webinars inom aktuella samhällsföreteelser

Håll dig uppdaterad om olika framtidsstudier

Webinars från Hexagon

Webinars på svenska inom Hexagons specialistområden

Webinars från Hexagon

Webinars på engelska inom Hexagons specialistområden 

Teknik-workshop
19 maj 2019

Fyra inspelade föreläsningar 

Agenda :

Smart Industri /Robotlyft /Automation

Digitalisering inom svensk industri

En föreläsning av Magnus Mörstam från SP. Mycket tack vare digitaliseringen går teknikutvecklingen i en rasande takt

Framtidens smarta underhåll

En föreläsning av docent Mirka Kans, Linnéuniversitetet. 

Prediktivt underhåll, det vill säga underhåll som utförs baserat på verkliga förhållanden, är inget nytt. 

Att fånga digitaliseringens möjligheter

En föreläsning av universitetslektor John Jeansson, ekonomihögskolan/ Linnéuniversitetet, som forskar om nyttan med digitalisering och delar med sig av sina insikter inom ämnet.

Demonstration av system för stopptids-uppföljning

Vilka är de största problemen som ni bör angripa för att bli effektivare?

Få det beslutsunderlag ni behöver när ni vill ha det i mobil, platta eller dator.

Kollaborativa robotar

En föreläsning av professor Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet.

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. 

Ritningslös tillverkning – är det möjligt?

Senaste trenderna inom det snabbt växande området 3D Model Based Definition

Del 1

Ritningslös tillverkning – strömlinjeforma din produktion

Se det fulla värdet med Model Based Enterprise (MBE)

Del 2

Ritningslös verksamhet – vägen dit!

Få mer information om det snabbt växande området Model Based Enterprise

Del 3

Pneumatik för maximal produktions-tillgänglighet

Det finns stor potential att skapa ökad driftsäkerhet kring företagets pneumatiklösningar. 

Energibesparingar vid tryckluftsanvändning

Hur kan företaget spara energi vid tryckluftsanvändning?

Skapa tryggare arbetsplatser med maskinsäkerhet

Vilka steg krävs för säkra tryckluftsapplikationer i maskiner?

Komponentval utifrån risk och funktion. 

Magnetgripdon

Lär dig mer om gripdonet som fungerar på allt som är magnetsikt oavsett form och egenskaper.

Design för tillverkning

Hur designar man produkter av hög kvalitet kostnadseffektivt och snabbt? Det här webinaret ger en översikt av de vanligaste utmaningarna inom konstruktion och tillverkning.

ThePrinterView – the fundamentals of 3D printing!

It is time to understand the fundamentals of 3D printing!

What’s New in SOLIDWORKS 2020 –
del 1

Det första webinariet tar upp:

Förbättrad prestanda

Effektivare arbetsflöde

What’s New in SOLIDWORKS 2020 –
del 2

Det andra webinariet tar upp:

Anslutet ekosystem

3D Experience

What’s New in SOLIDWORKS 2020 –
del 3

Det tredje webinariet tar upp:

Effektivare utveckling
Tips & Tricks

Design news

Engelska

Webinars inom olika områden:

Automation and motion control
Artificial intelligence
Materials and assembly

Management Study Guide

Engelska

Webinars inom olika områden:

Automation and motion control
Artificial intelligence
Materials and assembly

Slideshare

Engelska

Discover. Share. Learn.

Share what you know and love through presentations, infographics, documents and more

Nutid och framtid Additiv Manufacturing

Vi tror att Additiv tillverkning har en enorm potential och att vi ännu enbart har sett ett fragment av vad man kan åstadkomma med denna 3D-skrivar teknik.

Under detta inspelade webinar tar vi upp varför vi tror att Additiv tillverkning är framtiden och vad tekniken innebär.

Vi passar även på att reda ut missförstånd och myter kring tekniken och vad den bäst lämpar sig till. 

Så går additiv tillverkning till med HP Jet Fusion

Många undrar hur processen för 3D-Printing egentligen går till. Vi har därför dokumenterat processen och klippt ihop en film.

I filmen går vi från design-stadiet till en färdig produkt med skrivaren HP Jet Fusion 4200, med hjälp av additiv tillverkning.

Influential videos from expert speakers

A TEDx Talk is a showcase for speakers 
presenting great, well-formed ideas
in under 18 minutes.