Ritningslös tillverkning – strömlinjeforma din produktion

Vår kollega Michael Bäckman berättar om det fulla värdet av Model Based Enterprise (MBE) visionen. Se exempel på hur ledande företag lanserar sina produkter snabbare, effektiviserar processer och minskar kostnader med behovsanpassade dokument i utvecklingsprocessen.

Se riktiga exempel på hur ledande företag framgångsrikt implementerat effektiva, modellbaserade lösningar och processer.

Skiftet till modellbaserade processer innebär nya utmaningar för företag när de strävar efter att generera och distribuera konstruktions-, tillverknings- och kvalitetkontrolldokument på ett likformigt sätt till låg kostnad och hög kvalitet. Men när man väl genomfört skiftet erbjuder MBE attraktiva och positiva förändringar för företaget.