Vi välkomnar alla företag inom teknikområdet som medlemsföretag i IOC.

IOC-företagen betalar en årlig avdragsgill serviceavgift:

Anställda i företaget Avgift
1-3 2 000
4-20 7 000
21-45 12 000
46-60 17 000
61-100 22 000
101 & uppåt 27 000