What’s New in SOLIDWORKS 2020 – del 1

Det första webinariet tar upp:

  • FÖRBÄTTRAD PRESTANDA
    Prestandaförbättringar och nya verktyg för att arbeta snabbare även med stora sammanställningar och ritningar
  • EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE
    Förbättringar i användargränssnittet som gör att man kan jobba effektivare och enklare