Företagsstöd

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka företagsstöd som kan vara aktuella
för just Ditt företag.

Robotlyft

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftet är ett nationellt program som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utforma och genomföra till och med 2021.

Företagsstöd Region Kalmar Län

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Det ges i form av konsultcheckar (när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag), stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

ALMI Digitalisering

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa.